Werkwijze

Hoe werkt praktijk Veramente?

Praktijk Veramente biedt maatwerk, zodat u optimaal kunt bewegen op uw eigen niveau. Iedereen heeft het recht op bewegen en hierin plezier te ervaren! Dit gebeurt middels professionele fysiotherapeutische begeleiding.

  • De therapie is gericht op het aanspreken van het zelf herstellend vermogen van het lichaam en richt de focus op de eigen verantwoordelijkheid in bewegen. Veramente geeft u richtlijnen om uw klacht zelf de baas te worden en samen te zoeken naar een blijvende oplossing in bewegen. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van verschillende actieve oefeningen, het geven van advies en het vergroten van het inzicht in de klacht, het toepassen van mobilisaties volgens het Mulligan Concept, het toepassen van cupping-therapie en Guasha-therapie.
  • De kerngedachte van Veramente is altijd te handelen in het belang van de patiënt. Mocht dit betekenen dat er andere disciplines ingezet moeten worden zoals een huisarts, echografist, osteopaat, orthomanueel arts, chiropractor, manueel therapeut, podoloog, psycholoog, haptonoom, diëtist etc. dan wordt dit in overleg met u besproken. Veramente beschikt over een brede kijk op uw klacht. Er wordt altijd gekeken naar de gehele mens.